VOORWAARDEN

1. Elke liefhebber (behalve de organisatoren en hun families) kunnen deelnemen, de duiven van 2024 dienen ingeschreven te worden via het inschrijvingsformulier beschikbaar op de website www.owderby.com of op een andere manieren bv. agenten.

2. Voorwaarde voor deelname is de betaling van het inschrijfgeld (dwz reservering van een startplaats bij OSTWESTFALEN DERBY) ten bedrage van 300 euro, welke binnen twee weken na registratie moet worden overgemaakt, inclusief acceptatie van deze voorwaarden. De tweede duif moet betaald worden ten laatste bij de aanlevering van de duiven.

3. Wij bieden u de mogelijkheid teams van 2 + 2 duiven te sturen, dwz u activeert 2 duiven met 600 euro. De vervangende duiven kunnen gratis bezorgd worden en schuiven op bij een ontbrekende duif. Als er bij de 1e prijsvlucht nog 3 of 4 duiven aanwezig zijn, moeten de vervangende duiven met € 300,00 voor de 1e prijsvlucht worden geactiveerd.

4. Indien de kweker zijn reserveduiven niet wil activeren, kunnen de duiven door anderen geactiveerd worden. Met goedkeuring van de externe activering geeft u alle aanspraken van de kweker op en een eventueel prijzengeld, indien geplaatst bij de eerste 150 prijsduiven, geen recht op prijzengeld en de  veilingopbrengst. De externe activerende partij heeft recht op het prijzengeld en de veilingopbrengst. Niet geactiveerde duiven voor de 1e prijsvlucht worden van het hok gehaald en kunnen niet meer geactiveerd worden.

5. De duiven kunnen aangeleverd worden tussen 15 maart 2024 en 1 mei 2024. Het is mogelijk om de duiven per koerier te laten bezorgen. Persoonlijke aanlevering van de duiven is in overleg ook mogelijk. Bij aflevering van de duiven worden ze eigendom van de organisator! De duiven moeten 35-40 dagen oud moeten zijn bij aankomst. Zorg ervoor dat de ondervleugel volledig bevederd is. Uiterlijk 10 dagen voor aanlevering dienen de duiven geënt te zijn tegen PMV en dient een origineel vaccinatiebewijs evenals stamboom en eigendomsbewijs bijgevoegd te worden. Bij aanlevering moeten de duiven in perfecte gezondheid verkeren en zelfstandig kunnen eten en drinken. Indien dit niet het geval is, heeft de organisator het recht de aanname te weigeren!

6. Duiven zonder stamboom en/of eigendomsbewijs worden vanaf 2023 niet meer geaccepteerd!!!

7. Het ruilen van duiven (dood, vermist, etc.) is mogelijk tot uiterlijk 15 mei 2024.

8. De organisator zorgt voor een elektronische voorraadcontrole. Alle duiven krijgen elektronische ringen toegewezen.

9. Elke deelnemer aan de Ostwestfalen Derby kan een onbeperkt aantal duiven inschrijven.

10. De duiven worden verzorgd door ons team. Training en voeding zijn de enige verantwoordelijkheid

11. De organisator behoudt zich het recht voor om bij alle vluchten de nodige wijzigingen door te voeren! Als de vlucht niet door kan gaan, eindigt de wedstrijd om 20.00 uur op de tweede dag.

12. 25% van de duiven heeft recht op prijzen, AS-duiven worden toegekend volgens As-punten, bij gelijke stand beslist het aantal prijzen.

13. Bij 1.000 betaalde duiven zijn 200 geldprijzen en 160.000 euro gegarandeerd. Wordt er voor minder dan 1000 duiven betaald, dan wordt het prijzengeld dienovereenkomstig aangepast. Als niet alle prijzen kunnen worden uitbetaald, wordt het meerdere als extra geldprijs overgedragen naar het volgende jaar.

14. Beslissingen over hoe te handelen bij vluchtwijzigingen en vluchtannuleringen, evenals storingen/defecten in het EDP-registratie-/telsysteem worden uitsluitend door de organisator genomen. Onze prijslijst is bindend voor de uitbetaling van het prijzengeld. Er is geen rechtsmiddel, wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.

15. We informeren u over de trainings/wedvluchten via onze website.

16. Trainingsvluchten tellen niet mee voor het prijzengeld en de rankinglijst.

17. Een gedetailleerde lijst van de locaties en data van de prijs van de vluchten,  zal worden gepubliceerd op onze Website, in de Ostwestfalen Derby, www.owderby.com

18. De vluchtrichting is uit het Oosten.

19. Vanwege de mogelijke nadelige weersomstandigheden, behoudt de organisator zich het recht voor om het verkorten van de route van de vlucht, of om de vlucht of datum te wijzigen. Duiven die om humanitaire redenen niet in orde of slechte conditie zijn komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de vluchten/ trainingen.

20. Voor elke ranking van een vlucht wordt gebruikt gemaakt van een Commissie, samengesteld uit de organisatoren en de vrijwilligers, die deelnemen in de Ostwestfalen Derby.

21. Bij trainingvluchten tot 40 km wordt het constateersysteem niet ingeschakeld.

22 De vluchten worden uitgevoerd volgens de volgende regel: in het geval van een rampvlucht, wordt op de 2e dag het systeem los gekoppeld na 20.00 uur.

23. Het kloksysteem wordt losgekoppeld onder de volgende omstandigheden (de lossing vindt plaats op vrijdagmorgen om 8: 00 uur, de klok wordt vervolgens ontkoppeld op dinsdag om 8:00 am).

24. Het geplande maximale aantal gehuisveste duiven in Ostwestfalen Derby in het jaar 2024 is 1000 duiven en 200 Reserve.

25. De organisator aanvaardt de volgende verplichtingen:
– Accommodatie van duiven in een gemeenschappelijke hok
– Humane behandeling van de toevertrouwde duiven
– Controle door een erkende dierenarts.  

Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen?